BILEX : ul. Milionowa 2k, 93-034 Łódź

BLOG

42 640 37 01

42 680 93 93

biuro@bilex.pl

marketing@bilex.pl

 

Serwis nieczynny

Salon: Pon - Pt 9:00 - 17:00,
Sob. nieczynne

SKONTAKTUJ SIĘ

Abecadło kupującego i sprzedającego

Jakie kroki należy wykonać po nabyciu lub sprzedaży samochodu. Które informacje powinny być zawarte w umowie kupna, bądź sprzedaży auta oraz ile to wszystko kosztuje? Odpowiedzi na te pytania znajdują się w tekście.

 

Sprzedałem samochód - co dalej?

 

Pierwszą czynnością, którą należy zrobić po sprzedaży auta to złożenie zawiadomienia o jego zbyciu w Wydziale Komunikacji odpowiedniego urzędu. Po co się to robi? Przede wszystkim dlatego, żeby nie odpowiadać za przestępstwa czy wykroczenia popełnione przez nowego właściciela.

 

Koniecznie trzeba zawiadomić też o fakcie sprzedaży ubezpieczyciela. Najlepiej zrobić to wysyłając list za potwierdzeniem nadania. W takim liście należy podać dane nowego właściciela, jego wzór można łatwo znaleźć w Internecie.

 

Na zawiadomienie ubezpieczyciela o sprzedaży auta mamy 14 dni. Powinny się tam znaleźć dane sprzedającego oraz nabywcy takie jak: imiona, nazwiska, adresy zamieszkania, numery PESEL, a jeżeli samochód kupuje firma to numer REGON oraz adres jej siedziby.

 

Jeśli w porozumieniu z nowym właścicielem sprzedający zadecyduje, że nabywca nie będzie korzystał z zapłaconego przez niego ubezpieczenia. Wówczas sprzedający może ubiegać się o zwrot części stawki za okres od dnia sprzedaży auta do dnia trwania polisy. Dotyczy to zarówno ubezpieczenia OC jak i AC czy NW. W takiej sytuacji trzeba przygotować pisemne wypowiedzenie umowy polisy, które przy sprzedaży podpisze nowy nabywca, a następnie zostanie przez nas wysłane za potwierdzeniem nadania.

 

Jeżeli przed upływem 6 miesięcy od nabycia sprzeda się auta z zyskiem, trzeba rozliczyć się z tego wypełniając odpowiedni PIT i opłacając podatek. W przypadku osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej powinny one wypełnić PIT-36. Dochód, czyli różnica między kwotą zakupu a kwotą sprzedaży auta uznawany jest jako tak zwane inne źródła. Od tej kwoty oblicza się podatek wysokości 18% lub 32%. Wartość podatku uzależniona jest od progu wysokości 85 528 zł, po odjęciu kwoty wolnej od podatku. Do tej wartości stosuje się niższą stawkę, a powyżej wyższą. Sprzedaż auta należy uwzględnić w zeznaniu podatkowym PIT-36 dostarczonym do właściwego Urzędu Skarbowego do kwietnia następnego roku po roku sprzedaży.

 

Kupiłem samochód używany - co dalej?

 

Pierwszą czynnością, którą należy zrobić po zakupie auta używanego jest udanie się do Wydziału Komunikacji odpowiedniego urzędu z następującymi dokumentami, takimi jak: umowa kupna auta, wniosek o rejestrację, karta pojazdu, wyciąg ze świadectwa homologacji, dowód tożsamości oraz potwierdzenie dokonania opłaty rejestracyjnej. Po złożeniu tych wszystkich dokumentów urząd od ręki wydaje pozwolenie czasowe (ważne przez 30 dni) oraz tablice rejestracyjne i naklejkę homologacyjną, którą należy przykleić w lewym dolnym rogu przedniej szyby. Jeżeli auto jest już zarejestrowane w Polsce, kupujący ma 30 dni na przerejestrowanie go.

 

Kolejny krok to załatwienie wszystkich formalności związanych z ubezpieczeniem auta. Jeżeli auto jest już zarejestrowane w kraju, wówczas najczęściej kupujący po prostu przejmuję polisę poprzedniego właściciela. Żeby tak się stało sprzedający powinien w ciągi 14 dni od podpisania umowy powiadomić ubezpieczyciela o zbyciu auta podając przy tym dane nowego nabywcy. Jeżeli składka ubezpieczenia była płacona w ratach, wówczas kupujący zobowiązany jest do zapłacenia kolejnych rat. Ubezpieczyciel może dokonać jednak rekalkulacji rat uwzględniając przy tym zniżki lub zwyżki nabywcy. Jeśli kupujący nie chce przejmować ubezpieczenia sprzedającego, może je wypowiedzieć i zawrzeć nową umowę z innym towarzystwem ubezpieczeniowym.

 

W przypadku nabycia auta zza granicy ma się do wyboru już tylko wykupienie nowej polisy. Nie można przejąć ubezpieczenia cudzoziemcy. Aby uzyskać jak najkorzystniejszą cenę polisy, radzimy skontaktować się z kilkoma firmami, najlepiej takim, które oferują ubezpieczenia z kilku towarzystw. Skonfrontowanie różnych ofert zaproponowanych przez kilku ubezpieczycieli znacznie ułatwi uzyskanie najlepszej ceny.

 

Zakup auta wiąże się również z koniecznością uiszczenia podatku do czynności cywilnoprawnych o wysokości 2% wartości auta. Na złożenie deklaracji PCC-3 do Urzędu Skarbowego sprzedający ma 14 dni. Z tego podatku zwolnione są osoby, które kupiły auto na fakturę VAT od firmy, na przykład handlującej samochodami.

 

Kolejny ważny punkt to przeprowadzenie badania technicznego w wybranej Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów. Dotyczy to głównie aut sprowadzonych z innego kraju, które nie zostały jeszcze zarejestrowane. Warto sprawdzić czy zakupione przez auto ma aktualne badania techniczne. Jeśli nie to należy jak najszybciej je wykonać.

 

Jakie dane powinny zawierać umowy kupna lub sprzedaży samochodu?

 

Jeżeli auto jest sprzedawane przez osobę fizyczną osobie fizyczne w umowie powinny być zawarte takie dane jak: imiona i nazwiska strony, ich adresy zamieszkania, numery PESEL oraz numery dowodów osobistych lub paszportów.

 

Jeżeli sprzedający lub kupujący jest osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą wówczas oprócz wymienionych wyżej danych w umowie potrzebne będą jeszcze numer wpisu z Centralnej Informacji Działalności Gospodarczej lub z innego rejestru, informacje o prowadzonej działalności gospodarczej z nazwą firmy oraz adres jej siedziby.

 

Jeżeli jednym z kontrahentów jest osoba prawna, czyli spółka, wówczas potrzebne będą takie dane jak: nazwa osoby prawnej, adres jej siedziby, informacje o organie prowadzącym rejestr danej osoby prawnej (zazwyczaj jest to sąd rejestrowy prowadzący Krajowy Rejestr Sądowy) wraz z podaniem numeru we właściwym rejestrze, wysokość kapitału zakładowego oraz informacja czy jest on pokryty częściowo czy w całości, NIP, REGON, a także osoby uprawnione do reprezentowania spółki (w szczególności do podpisywania umów przy kupnie lub sprzedaży samochodów).

 

Jeżeli sprzedawany pojazd ma więcej niż jednego właściciela, wówczas na umowie powinny znaleźć się dane wszystkich współwłaścicieli oraz ich podpisy.

 

Umowa musi zawierać również dane identyfikujące przedmiot sprzedaży, którym jest w tym przypadku samochód. Powinny znaleźć się w niej takie informacje jak: model auta, jego rocznik, przebieg, a także numer nadwozia VIN. Warto, żeby były w niej zawarte również informacje o stanie blacharsko-lakierniczym oraz technicznym pojazdu.

 

W umowie koniecznie trzeba uwzględni cenę auta, datę otrzymania oraz formę zapłaty (przelew lub gotówka). Trzeba również doprecyzować czy pieniądze zostaną zapłacone od razu w całości czy też ratami.

 

Radzimy unikać podpisywania umów lub faktur z zaniżoną ceną auta. W takiej sytuacji, jeśli po zakupie wyjdą na jaw wady ukryte auta. Wówczas będziemy mogli ubiegać się tylko o kwotę napisaną na fakturze. Odradzamy też podpisywanie umów in blanco na obcokrajowca. Jeśli okaże się, że samochód nie ma opłaconego podatku akcyzowego, wówczas dochodzi do przestępstwa zagrożonego karą grzywny nawet do 30 tys. zł. To bardzo dotkliwa kara, szczególnie dla osób, które właśnie taką kwotę lub mniejszą dopiero co wydały na zakup auta.

 

Jakie koszty trzeba ponieść przy zakupie pojazdu używanego?

 

Jeżeli zakupiony samochód jest już zarejestrowany w krajów i w tym samym powiecie, wtedy można zachować tablice rejestracyjne poprzedniego właściciela. W efekcie w Wydziale Komunikacji właściwego urzędu zostawia się tylko 81 zł. Jeżeli samochód jest zarejestrowany w innym powiecie, wówczas konieczne jest wyrobienie nowych tablic rejestracyjnych, a opłata urzędowa wzrasta do 180,50 zł.

 

W sytuacji, gdy samochód został sprowadzony zza granicy i nie ma jeszcze polskich tablic rejestracyjnych, konieczne będzie zapłacenie w urzędzie kwoty aż 256 zł. Na tym jednak koszty się nie kończą. Takie auto musi mieć jeszcze opłaconą akcyzę, jej wysokość jest uzależniona od wielkości silnika, rocznika auta, a także od ceny zakupu. Im samochód starszy i im ma większy silnik tym wyższa opłata. W przypadku popularnych modeli wynosi ona kilkaset złotych, ale może też dojść do kilku tysięcy złotych.

 

Znacznie ma również stan techniczny pojazdu. Zdecydowanie lepiej jednak wybierać egzemplarze z opłaconą akcyzą. Na jej zapłacenie ma się 14 dni od daty na umowie sprzedaży zawartej z obcokrajowcem. Jeśli sprzedający nie uiścił takiej opłaty to istnieje duże prawdopodobieństwo, że termin zapłaty już miną, a kupującemu grozi za to mandat wielkości kilkuset złotych oraz odsetki za opóźnienie. Akcyzę uiszcza się w Urzędzie Celnym.

 

Jeżeli samochód pochodzi z innego kraju, to przed jego zarejestrowaniem trzeba zapłacić jeszcze kilkaset złoty za tłumaczenie zagranicznych dokumentów auta. Usługę taką świadczą tłumacze przysięgli, a przetłumaczone dokumenty muszą mieć specjalne pieczątki. W wielu przypadkach za tłumaczenia i akcyzę zapłaciła już osoba, która sprzedaje nam samochód. Warto to jednak zweryfikować, żeby nie narażać się na dodatkowe koszty i kłopoty. Zalecamy kupowanie tylko samochodów już w pełni opłaconych z przetłumaczonymi dokumentami.

 

Kolejnym nieuniknionym kosztem jest ubezpieczenie OC, które jest obowiązkowe. Jego wysokość będzie uzależniona od wieku kierowcy, jego stażu za kierownicą oraz historii wypadkowej, a także od rocznika auta, jego marki i pojemności silnika.

 

Opłaty urzędowe i ubezpieczenie to jedno, ale nie można zapominać o tym, że zakup auta używanego zawsze wiążę się z koniecznością wymiany filtrów, oleju czy innych elementów eksploatacyjnych. Niezależnie od rocznika zawsze radzimy mieć zapas gotówki na pierwsze czynności serwisowe. Nie warto ufać sprzedającym, jeśli ich słowa nie mają potwierdzenia w rachunkach czy fakturach. Zwykle kończy się to koniecznością wydania jeszcze większej kwoty na wyeliminowanie usterek będących następstwem nawet pozornie drobnych zaniedbań takich jak wymiana oleju czy klocków hamulcowych.

 

Przydatne wskazówki

 

Wnioski, które trzeba złożyć w Wydziale Komunikacji zwykle dostępne są na jego stronie internetowej. Radzimy wydrukować je w domu i wypełnić przed pójściem do urzędu, aby oszczędzić sobie czasu. Warto się tam wybrać przed południem, ale niekoniecznie z samego rana, kiedy zwykle są największe kolejki. Zalecamy jeszcze sprawdzić na stronie urzędu jego godziny otwarcia oraz zapisać numery pokojów, w których obsługiwani są petenci rejestrujący auta. To kolejny krok do szybszego załatwienia sprawy. Urzędy wysyłają SMS-y, maile lub zamieszczają na stronach internetowych informacje dotyczące dostępności właściwego tak zwanego twardego dowodu rejestracyjnego.

 

Warto pamiętać również o tym, że w przypadku, gdy Wydział Komunikacji odmówi  zarejestrowania auta. Od takiej decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. Odwołania należy kierować na adres Wydziału Komunikacji.

 

Jeśli właścicielem pojazdu jest więcej niż jedna osoba, wymagane jest upoważnienie lub pełnomocnictwo pozostałych współwłaścicieli do jego zarejestrowania.

 

W sytuacji, w której dane odnoszące się do sprzedającego pojazd zawarte w dowodzie własności pojazdu dołączonym do wniosku o rejestrację są niezgodne z danymi właściciela zawartymi w dowodzie rejestracyjnym i karcie pojazdu, o ile taka karta była wydana, dowodem własności wymagany do rejestracji są wszystkie dokumenty potwierdzające fakt przeniesienia prawa własności pojazdu.

 

Jeśli osoba rejestrująca nie ma dowodu rejestracyjnego lub karty pojazdu, przed ponownym zarejestrowaniem musi złożyć zaświadczenie wystawione przez organ miejsca ostatniej rejestracji, w którym zostaną potwierdzone dane ze zagubionego dokumentu oraz zaświadczenie z przeprowadzonego badania technicznego pojazdu.

 

ŹRÓDŁO

Q-Service

16 listopad 2018

http://q-service.com.pl/pl/NEWS_URL/abecadlo-kupujacego-i-sprzedajacego-qservice/

POWRÓT

Bilex salon samochodów nowych i używanych w Łodzi. Serwis mechaniczny oraz blacharsko lakierniczy. Wieloletnia tradycja, obsługa na najwyższym poziomie.

Zapraszamy!

KONTAKT

ul. Milionowa 2k 93-034 Łódź

42 640 37 01

42 640 37 01

biuro@bilex.pl

© 2018 Giekastudio.pl